XIV Warszawskie Międzynarodowe
Kursy Mistrzowskie
im. Macieja Paderewskiego

 

Profesorowie 2020

 

   

Wojciech Świtała

fortepian


Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in w Bardolino, Paryżu, Montrealu, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, juror międzynarodowych konkursów pianistycznych (m,in. Chopinowskiego w Warszawie).

Po raz piąty na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

biogram na stronie AM w Katowicach
   
   
   

 

Ewa Iżykowska-Lipińska

śpiew


Laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, solistka teatrów operowych w Wiedniu, Luzernie, Poznaniu Warszawie i in., profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.  

Na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich już po raz ósmy!

biogram na stronie UMFC
 
   
   

 

Olga Pasiecznik (Pasichnyk)

śpiew


Laureatka międzynarodowych konkursów wokalnych, solistka Polskiej Opery Królewskiej, pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku.  

Po raz pierwszy na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich !

biogram na stronie UMFC
for. A. Świetlik  
   
   
   

Maria Peradzyńska-Filip

flet 


Laureatka konkursów fletowych, solistka i kameralistka, pedagog Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie, wykładowca Uniwesytetu Muzycznego F. Chopina w Białymstoku.

Po raz czwarty na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

biogram na stronie ZPSM nr 4
   
   
   

Marcin Baranowski

skrzypce (23-28 sierpnia)


Laureat licznych konkursów muzycznych, solista, kameralista, juror, wychowawca plejady najwybitniejszych skrzypków polskich młodego pokolenia, profesor Akademii Muzycznych w Poznaniu i Bydgoszczy. 

Po raz pierwszy na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

strona oficjalna
   
   
   

Klaudiusz Baran

akordeon


Zwycięzca międzynarodowych konkursów akordeonowych (Castelfidardo, Paryż), ceniony solista i kameralista, profesor i rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Po raz pierwszy na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

strona oficjalna
   
   
   

Tomasz Strahl

wiolonczela 


Laureat polskich i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych m.in. im. Nicanora Zabalety w San Sebastian, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich już po raz szósty!


biogram na stronie UMFC
   
   
   

Anna Skibińska-Haponiuk

wiolonczela 


Solistka i kameralistka, pedagog warszawskich szkół muzycznych, kierownik sekcji instrumentów smyczkowych w ZPSM nr 4 im, K. Szymanowskiego w Warszawie.

Po raz pierwszy na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!


biogram